BTMTeknik A.Ş. Kalite Politikası,

BTMTeknik A.Ş. stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvence sistemini benimsemiş̧, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, tüm paydaşlar ile etkileşim içerisinde olan, firmanın yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış̧, etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir firma olmayı hedeflemiştir. Tüm birimlerimiz;

Üstün performansa odaklanan,

Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatalar uygun olarak yürüten,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaş̧ ve ilgili taraflarımızın memnuniyeti ile düzenle izlemeye dayanan.

İyileştirme ve sürdürebilirliği performans göstergeleriyle izleyen Kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır

Taahhütlerimiz;

Açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik kurallara uygun bir yönetim tarzı ile hareket etmek,

Yönetim anlayışını sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm sürelerde KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ‘ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Çalışanların BTM Teknik A.Ş’ ye ait olma bilinci ve gururu ile hareket etmelerini sağlamak, kalite yönetim sistemini tüm personele özümseterek bu doğrultuda pazar payını, karlılığını rekabet gücünü arttırmak,

Çalışanlarımız bizim için değerlidir, bu nedenle çağdaş̧ yönetim bilinciyle ve çalışanların kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket edip, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

İçinde bulunduğumuz sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip edip, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş̧ personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç̧ ve beklentilerini kalite yönetim sistemi startlarına uygun olarak karşılamayı, rekabet gücüne sahip bir firma olarak kamu, sanayi ve tüm paydaşlarla işbirliği ile toplum yararına projeler üretip, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir firma olmak,

Yaptığımız tüm islerde, işi kaliteli, ve zamanında yapma prensibi ile çalışmak.

Kalite Belgelerimiz